۲۵-۵۰ قیچی شاخه زن حرفه ای آلتونا

دسته: برند ها :

توضیحات

۲۵-۵۰ قیچی شاخه زن حرفه ای آلتونا

طول قیچی : ۵۰

قطر قابل برش :۳۲

وزن :۶۹۰

میزان نیرو در طول دسته: طول   cm40 نیروی  kg 140
طول   cm50 نیروی  kg 125
طول   cm60 نیروی  kg 90

– دسته از فیبرکربن.