قیچی میوه چین ۱۲۵۵ آلتونا

توضیحات

قیچی میوه چین ۱۲۵۲ آلتونا

طولی قیچی : ۲۱cm

وزن : ۱۲۰gr

 تیغه از جنس کربن استیل
  فنر حلقه ای
  تیغه انحنادار
  مخصوص چیدن سیر

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review