فازمتر آلمانی

توضیحات

سایز (۶inch) 150mm:فازمتر ۴۵۳۰۰
سایز (۷٫۵inch) 190mm:فازمتر۴۵۸۰۰
سایز (۷٫۵inch) 190mm:فازمتر۴۵۸۰۰
سایز (۷٫۵inch) 190mm:فازمتر۴۵۹۰۰
سایز (۶inch) 150mm:فازمتر۴۵۴۰۰

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review