فازمتر آلمانی

توضیحات

سایز (۶inch) 150mm: فازمتر ۴۵۳۰۰
سایز (۷٫۵inch) 190mm: فازمتر۴۵۸۰۰
سایز (۷٫۵inch) 190mm: فازمتر۴۵۸۰۰
سایز (۷٫۵inch) 190mm: فازمتر۴۵۹۰۰
سایز (۶inch) 150mm: فازمتر۴۵۴۰۰

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review