جعبه بکس ۴۰ پارچه هزار خاری RS-B1040A-MPA

دسته: برند ها :

توضیحات

بکس   ۳/۸  ، ۱۰ میلی متر
بکس  ۱/۲  ، ۱۰ میلی متر
بکس ستاره ای کوتاه :
T20-T25-T30-T35-T40-T45-T50-T55
بکس ستاره ای بلند :
T20-T25-T30-T35-T40-T45-T50-T55
بکس هزار خواری کوتاه :
M5-M6-M8-M10-M12
بکس هزار خواری بلند :
M5-M6-M8-M10-M12
آلن بکسی کوتاه  H4-H5-H6-H7-H8-H10-H12 : آلن بکسی بلند H4-H5-H6-H7-H8-H10-H12 :
کروم وانادیوم

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review