تیغ ها اره تنه بر آلتونا

دسته: برند ها :

توضیحات

طول تیغه مدل
 A : دنده آمریکایی N : دنده نرمال ۵۳ cm/21 inch ۲۹۶۷۰N
۶۱ cm/24 inch ۲۹۶۸۰N
۶۱ cm/24 inch ۲۹۶۸۰A
۷۶ cm/30 inch ۲۹۶۹۰N
۷۶ cm/30 inch ۲۹۶۹۰A

 

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review