تیغ ها اره تنه بر آلتونا

توضیحات

طول تیغهمدل
 A : دنده آمریکایی N : دنده نرمال۵۳ cm/21 inch۲۹۶۷۰N
۶۱ cm/24 inch۲۹۶۸۰N
۶۱ cm/24 inch۲۹۶۸۰A
۷۶ cm/30 inch۲۹۶۹۰N
۷۶ cm/30 inch۲۹۶۹۰A

 

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review