اره تنه بر ۲۹۶۵۱

توضیحات

اره تنه بر ۲۹۶۵۱ آلتونا
طول اره:
۲۹۶۵۱ (N),(A): 76cm
اره تنه بر ؛
N : دنده نرمال ؛
A : دنده آمریکایی .

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review