آلن کیفی کوتاه ۶-۵/۱ ، ۱۰-۵/۱ ، ۱۲-۵/۱

توضیحات

سایز آلن های  بلندکد کالا
۶، ۵، ۴، ۳، ۲٫۵، ۲، ۱٫۵PS 1.5-16
۱۰، ۸، ۶، ۵٫۵، ۵، ۴، ۳، ۲٫۵، ۲، ۱٫۵PS 1.5-10
۱۰،۱۲، ۸، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲٫۵، ۲، ۱٫۵PS 1.5-12

آلیاژ: کروم مولیبدن

هنوز دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده.

Add your review